Teos Dental

ВХОД
 
wj Bulgarian English
  Дентално депо » Онлайн магазин » Други »
ПРОДУКТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Промоции
Bite Expander
Bite Expander
55.00лв
36.00лв
PRF
Дървени клинчета 23.00лв

Êëèí÷åòàòà ñà èçðàáîòåíè îò íàòóðàëíî àðîìàòèçèðàíî ïîðòîêàëîâî äúðâî.
Ïðåäëàãàò ñå â ÷åòèðè ðàçìåðà:
#SS: 50 áð./îïàêîâêà
#S :
50 áð./îïàêîâêà
#L :
50 áð./îïàêîâêà
#LL:
50 áð./îïàêîâêà
#Àñîðòè: ïî 25 áð. îò ÷åòèðèòå ðàçìåðà. Îáùî 100 áð./îïàêîâêà

Опции:
Размер:

Отзиви
КОШНИЦА
Кошницата е празна
Производители
Други продукти
Уведомение
УведомяванеСъобщавайте ми за новини  Дървени клинчета
Изпрати на приятел
 
Препоръчайте ни на своите приятели
Отзиви и коментари
Напиши отзивНапишете вашето мнение за стоката!
ВАЛУТИ
ICX Templant, Germany

TEOS Dental Depot
Мобилен тел: 0886-886-766, 09am-18pm / e-mail: info@teosdental.com
Доставка и плащане | Условия за ползване на сайта | Промоции

ICX Templant