Teos Dental

ВХОД
 
wj Bulgarian English
  Дентално депо » Онлайн магазин » Условия за използване
ПРОДУКТИ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Промоции
ICX-templanрt - Стартов комплект PROFESSIONAL
ICX-templanрt - Стартов комплект PROFESSIONAL
18,320.40лв
11,692.80лв
PRF
Условия за използване Условия за използване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА teosdental.com

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между "ТЕОС Дентал" ООД от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн teosdental.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от "ТЕОС Дентал" ООД (наричани за краткост Услуги).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на teosdental.com (с изключение на линка към настоящите Общи условия) Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
"ТЕОС Дентал " ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ген.Данаил Николаев” бл.2, вх.Д, ап.90.; ЕИК 200980745; ДДС Номер: BG121496006.

1. Условия за използване на Сайта на teosdental.com
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че teosdental.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. teosdental.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид ползването на Сайта на teosdental.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, teosdental.com има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на teosdental.com
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на teosdental.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от teosdental.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на teosdental.com. Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват от teosdental.com за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от ТЕОС Дентал. Teosdental.com изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Teosdental.com си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.
Teosdental.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на teosdental.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. Teosdental.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между teosdental.com и лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права teosdental.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Всички предлагани от teosdental.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на teosdental.com и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.
Предоставените препратки на Сайта на teosdental.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от teosdental.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила.
Teosdental.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин teosdental.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта.
Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи;
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Teosdental.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
Teosdental.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, медицински изделия, софтуер, филми и книги на Английски език;
Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Teosdental.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като Teosdental.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в teosdental.com
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги представяни от teosdental.com. При правене на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с "ТЕОС Дентал" ООД, късаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта;
Teosdental.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Teosdental.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. Teosdental.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното удобрение от страна на Потребителя.
Teosdental.com си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

8. Плащане на закупени стоки и услуги
При плащане в брой на поръчаните стоки и услуги Потребителят се задължава да депозира в момента на доставката на Teosdental.com или на неговият представител извършващ доставката пълната стойност на доставяната поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки Teosdental.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги Teosdental.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.
При плащане по банков път, Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на "ТЕОС Дентал" ООД, посочена в генерираната фактура и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки teosdental.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги teosdental.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

9. Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, ако е опакована - опаковката и не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. В случай на отказ от страна на потребителя същия се задължава да поеме всички транспортни и допълнително възникнали разходи свързани с връщането на стоката обратно до адреса, от който е била изпратена от "ТЕОС Дентал" ООД.

10. Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки подлежащи на гаранционно обслужване teosdental.com издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове. Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран от teosdental.com сервиз;
в) при повреди причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените от teosdental.com сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Единствено стоките, за които е изрично отбелязано подлежат на гаранционно обслужване.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на teosdental.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.

11. Други
Teosdental.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Teosdental.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги, с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
Teosdental.com управлява този Сайт от офисът си в София, България. Teosdental.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Teosdental.com не носи отговорност за првилната употреба и приложение на предлаганите стоки от страна на Потребителите.
Технически консултации чрез e-mail, или по телефон, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Teosdental.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
При използване услугите на Teosdental.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА teosdental.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА teosdental.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.

Координатите на teosdental.com са следните:
България, 1527 София, бул. Данаил Николаев, бл.2, вх.Д, ап.90
Тel. : +359 (0)886 886766
e-mail: info@teosdental.com
Продължи
КОШНИЦА
Кошницата е празна
НАЙ-КУПУВАНИ
01.Дентални платна Sanctuary 6"x6" mint medium
02.Клампа кофердам #26
03.Клампа кофердам #U67
04.Клампа кофердам #212
05.Клампа кофердам #24
06.Клампа кофердам #27
07.Клампа кофердам #25
08.Клампа кофердам #214
09.Клампа кофердам #W2A
10.Шаблон за маркиране на отворите в/у денталното платно
Отзиви и коментари
До момента няма регистрирани отзиви
ВАЛУТИ
ICX Templant, Germany

TEOS Dental Depot
Мобилен тел: 0886-886-766, 09am-18pm / e-mail: info@teosdental.com
Доставка и плащане | Условия за ползване на сайта | Промоции

D-Tec